Doporučujeme

Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

Navigace: Domů

Sluchové vady u dětíPro rodiče dětí se stanovenou diagnózou poruchy sluchu je tato situace vždy velmi náročná. Jde o informaci, se kterou si často neví rady, nemají s ní žádné zkušenosti, nemají dostatek informací o dané problematice a musí se s ní velmi často zprvu vyrovnat sami.

 

Existuje ale mnoho odborníků a mnoho pracovišť, kterou jsou zde právě pro potřeby rodičů dětí se sluchovou vadou. Následná komplexní péče o dítě s tímto problémem pomůže dítěti i jeho rodině zvládnout tuto náročnou situaci.

 

Při diagnostice poruch sluchu u dětí jsou důležité dva aspekty – stupeň sluchové vady a doba jejího vzniku. Na základě těchto hodnocení hovoří o dětech nedoslýchavých, neslyšících a ohluchlých.

 

 

Nedoslýchavé dítě

 

Nedoslýchavost je postižení sluchu, které můžeme podle stupně postižení rozdělit na:

 

   - lehkou (ztráta sluchu 20-40dB) – působí komunikační obtíže v hluku,

      ve skupině lidí

 

   - středně těžkou (ztráta sluchu 40-60dB) – v tichu je možné řeči rozumět,

      ale již ej nutná korekce sluchadly

 

   - těžkou (ztráta sluchu 60-80dB) – korekce sluchadly je již nezbytná

 

   - praktickou hluchotu (ztráta sluchu nad 80dB) – nutné také odezírání

 

   - úplnou hluchotu při žádném zvukovém vjemu – nelze již sluchadlem

      korigovat

 

Nedoslýchavé dítě využívá sluchadel, díky kterým dochází k zesílení zvuku, ke komunikaci se svým okolím. Důležitá je včasná korekce sluchadly a pomoc speciálněpedagogického centra. Dojde-li k včasnému nastavení sluchadel, bez problémů se u dítěte rozvine mluvená řeč a jeho vzdělání může probíhat bez větších obtíží.

 

 

Neslyšící dítě

 

V České republice se každoročně narodí asi 50 neslyšících dětí a asi 10 dětí ročně ohluchne.

 

Hluchota je vrozený hendikep či hendikep získaný před rozvojem řeči. Je nutné diagnostikovat ho co nejdříve a co nejdříve tam nastoupit vhodnou kompenzaci. Mají-li rodiče podezření na obtíže se sluchem u svého dítěte, je nezbytné co nejdříve oslovit dětského lékaře, který jim doporučí vhodného specialistu (lékař ORL, foniatr,…).

 

Neslyšící dítě se i s korekcí sluchadel musí spoléhat především na odezírání. I přesto, že nemá dítě možnost odposlouchat mluvenou řeč, je možné řeč vyvodit. Řečový projev u neslyšícího dítěte je zkreslený a pro okolí často špatně srozumitelný. Má pomalé tempo, nepřirozenou melodii a rytmus.

 

Další možností komunikace u neslyšícího dítěte je znakový jazyk, který slouží ke komunikaci v s okolím. V poslední době se u dětí neslyšících může využít implantace tzv. kochleárního implantátu. V tomto případě rozhoduje především včasnost implantace a vhodnost dítěte k tomuto zákroku.

 

 

Ohluchlé dítě

 

Ohluchlé dítě mělo již dobře vyvinutou řeč předtím než z nějakého důvodu ohluchlo. Jejich výslovnost se může v průběhu času zhoršovat, obvykle však zůstává srozumitelnou. Při dorozumívání se většinou ohluchlé děti orientují dorozumíváním.

Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

Facebook